Timer-CKC

CKC Rơle thời gian đồng bộ AH3-3:

_ Độ tin cậy và tính ổn định cao do tích hợp CMOSIC

_ Độ chính xác cao

_ Hơn 15 khoảng thời gian đặt

Nguồn điện áp

_ AC: 220 (50/60Hz)

Khoảng thời gian

_ Giây: 1, 3, 6, 10, 12, 30, 60

_ Phút: 3, 6, 10, 30, 60

_ Giờ: 3, 6, 10, 24

Xếp theo: